Utarrendering av kommunens åker- och/eller betesmark

i Söderby, Norrby och Lemböte för perioden 1.1.2020 - 31.12.2024

Anbudshandlingar fås från Tekniska kansliet, tel 349430
mail johan.willstedt@lemland.ax

Anbuden inlämnas senast måndag den 14.10.2019 kl 15.00

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax