Bild från Lemströms kanal
Publicerad: 4 november 2020

Utarrendering av Valborgsåkern 16:10

Byggnads- och miljönämnden bjuder ut följande av åker och ängsområden på arrende under tiden 1.1.2021 fram till 31.12.2024.

Söderby, Valborgsåkern 16:10 (se karta under bilaga)

  • Nedreåkern med basskiftessignum 4170048083, 1,48 ha (det västra skiftet)
  • Övreåkern med basskiftessignum 4170047982, 1,22 ha (det östra skiftet)

Markområdena utarrenderas i befintligt skick. De två skiftena är sedan tidigare anmälda som ekologisk odlingsmark. Åkrarna skall fortsatt odlas ekologisk. Arrendet ges som ett enhetspris per hektar (exkl moms).

Tilläggsuppgifter fås från byggnadstekniska kansliet, tel 349 430, johan.willstedt@lemland.ax. Skriftliga anbud lämnas senast måndagen den 16.11.2020 kl. 15.00 till kommungården i Söderby. Märk kuverten ”markarrende Söderby”.

Bilagor