Utebliven faktura för vatten och avlopp

På grund av ett beklagligt misstag har en del av våra kunder med direktdebitering och e-faktura inte fått sin faktura för vatten och avlopp (fakturadag 23.3.2021 och förfallodag 6.4.2021) till sin bank för debitering.

Därför har vi nu fakturerat på nytt och denna faktura kommer att debiteras på ert konto den 11.6.2021.

Vi beklagar detta och eventuella oangelägenheter som detta skapat.

Med vänlig hälsning

Jacob Nordlund

Teknisk chef

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax