Publicerad: 3 februari 2020

Välkomna att ansöka om barnomsorgsplats till Lemland hösten 2020

Nu är det dags att ansöka om barnomsorgsplats inför hösten 2020. För att underlätta planeringen och fördelningen av platser vill vi få in er ansökan senast 14 april 2020.

Lämna in er ansökan om ni planerar något av följande från hösten 2020:

·    ansöka om ny eller byta barnomsorgsplats

·    börja eller fortsätta i lekparken

OBS! Barn som redan har barnomsorgsplats och oförändrat vårdbehov, berörs inte. Ytterligare information kontakta barnomsorgsledaren på telefon: 349 445 (Telefontid må-fre kl.09.00-11.00) eller ta kontakt via e-mail: per.leino@lemland.ax

Ansökan kan göras via Mina e-tjänstereller genom att använda ansökningsblanketten under bilagor.

Vid ansökan med ansökningsblankett lämnas/skickas den till:

Lemlands kommun

Barnomsorgen, Socialkansliet

Kommunrundan 7

AX-22610 Lemland

Bilagor