Vattenavstängning

Störningar i vattennätet hela vägen från Söderby till Lumparland. Arbete pågår och kommer att åtgärdas så snart som möjligt.

Tekniska kansliet

 

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax