Vattenfaktura

Vid senaste faktureringen av vatten har vissa fått dubbletter på fakturan. Har du fått två fakturor med samma referensnummer kan du slänga den ena. Vi beklagar olägenheten som situationen orsakat.

/Tekniska kansliet

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax