Vanliga frågor

Här hittar du en översikt av alla vanliga frågor. Du kan även se dem per avdelning genom att navigera till den sida du är intresserad av!

Jag tänker inte sortera mina sopor. Vad gör ni åt det?

Då får du själv föra dina säckar till omlastningsstationen i Bengtsböle.

När ska ansökan vara inlämnad?

Byggnadslovsansökan tas emot kontinuerligt, beslut tas av byggnadsinspektören eller Byggnads- och miljönämnden. Som regel sammanträder nämnden den tredje tisdagen varje månad kl. 19.00.
För att se när nästa möte äger rum kan du gå in på kalendern.

Var lämnar jag mina sorterade sopor?

Se information på Avfallshanteringen, återvinningsstationer.

Vilka regler gäller för byggnadslov?

Regler för byggnadslov hittar du under Bygga & Bo > Byggnadslov.

Vi bor på Järsö/Nåtö. Hur fungerar avfallshanteringen för oss?

På samma sätt som i övriga Lemland. Ha kompost och sortera allt hushållsavfall i återvinningsstationerna. Där blir hushållen av med det mesta. Resten av hushållsavfallet, t.ex. porslin, vitvaror kan föras kostnadsfritt till Bengtsböle återvinningscentral.

För den som vill ha hämtning av avfall vänligen kontakta Ålands Renhållnings Ab
Tfn: +358 (018) 27580.

Farligt avfall lämnas till Bengtsböle eller passa på att lämna i Miljöcontainern som finns placerad på Nåtö några veckor per sommar.

Textil (helt och rent) tas emot hos Emmaus i Mariehamn. Textil sorteras som brännbara sopor vid Bengtsböle återvinningscentral.

När skall jag söka om daghemsplats till mitt barn?

När som helst under året men senast fyra månader innan platsen behövs. Mer information finns på sidan Barnomsorg.

Vad kan man föra till Bengtsböle? Vad kostar det och vad får man föra dit gratis?

Till Bengtsböle får du kostnadsfritt föra till exempel träavfall, farligt avfall och större mängder av återvinningsbara sopor samt allt hushållsavfall (även säckar med brännbart, möbler, husgeråd). Det som fortfarande kostar är byggavfall samt företagssopor. Mer information om Bengtsböle hittar du på sidan Miljöfrågor, avfallshanteringen.

Jag vill stanna hemma med mitt barn längre än jag kan få föräldrapenning. Hur går jag till väga?

Fakta om hemvårdsstöd samt ansökningsblanketter finns på sidan Social service under Hemvårdsstöd.

Vilka tider håller Bengtsböle omlastningsstation öppet?

Varje helgfri måndag kl. 16.00 - 20.00. Varje helgfri torsdag kl. 18.00 - 20.00.
Lördagar kl. 10.00 - 13.00. Under vinterhalvåret oktober-mars endast första lördagen i månaden.

Hur många daghem finns det i Lemland?

Lemlands kommun har två gruppfamiljedaghem, tre daghem i Söderby och ett i Järsö. Mer information om de olika daghemmet hittar du under Barn & utbildning.

Vad finns i årets budget?

Budgeten för år 2014 finns på sidan Kommunens ekonomi, budget.

Vad finns det att göra för ungdomar i Lemland?

Ungdomsråd

Kultur- och fritidsnämnden i Lemlands kommun har tillsatt ett ungdomsråd, som består av fem ungdomar i åldern 12-19 år. Rådet utses för en period på två år, och har som uppgift att befrämja ungdomars deltagande i föreningars och kommunens verksamheter. Den som är intresserad av att veta mer om ungdomsrådet kan kontakta fritidssekreteraren i Lemlands kommun.

Aktiviteter för ungdomar

Kvällsöppet i iUNGo, åk 6-9, tisdagar kl 18.30-21.00 (Start 8 januari 2019)

Öppen ungdomsgård där vi exempelvis pysslar, bakar, spelar spel eller bara umgås. Ibland ordnas turneringar av olika slag, studiebesök eller besök utifrån. Öppet för önskemål om aktiviteter.

Kvällsöppet i iUNGo, åk 7-9, torsdagar kl 18.00-21.00 (Start 10 januari 2019)

Öppen ungdomsgård där vi exempelvis pysslar, bakar, spelar spel eller bara umgås. Ibland ordnas turneringar av olika slag, studiebesök eller besök utifrån. Öppet för önskemål om aktiviteter.

Innebandy för alla som fyllt 14 år, fredagar kl. 16.30-18.00 (start 28.12 2018)

Vi spelar för att det är roligt i Valbohallen, Söderby.

Hur går det för Lemlands kommun ekonomiskt?

Kommunens bokslut finns på sidan Kommunens ekonomi, bokslut.

När har biblioteket öppet?

Tisdagar kl. 09.00–13.00 och kl. 18.00–20.00
Onsdagar kl. 09.00–15.00
Torsdagar kl. 09.00–13.00 och kl. 18.00–20.00

Ovanstående tider gäller helgfria dagar.
Mer info finns på sidan Kultur > Bibliotek.

Hur tar jag mig från Lemland till och från Mariehamn?

Tidtabeller för bussanslutningar i Lemland hittar du under Lokaltrafik.
Här finns en länk till Ålandstrafikens tidtabeller.

Vart vänder vi oss att få mindre skador omsedda, få fästingar borttagna eller dylikt?

Rådgivningen i Lemland handhas av Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS).
Tfn: +358 (0) 18 34106
GSM: +358 (0) 50 526 7340
Telefontider: mån–fre kl. 08.15–09.00 samt mån–tors 12.00–12.30

Hur når jag en speciell tjänsteman på kommunkansliet?

Direktnummer till kommunens anställda finns på kontaktuppgifter på respektive sida.

Kan man få familjerådgivning i Lemland?

Kommunen köper tjänster för familjerådgivning från Folkhälsan på Åland r.f. Läs mer på sidan Familjerådgivning.

Vilka sitter med i Lemlands styrelse och nämnder?

Alla nämnder finns på sidan förtroendevalda i Lemlands kommun.

Hur ansöker man om dagvårdsplats?

Information om dagisplatser finns på sidan Barnfamiljer > Barnomsorg. Ansökningsblanketter hittar du under blanketter.

När är kommunkansliet öppet?

Måndag - fredag kl. 09.00 - 15.00

Vad finns i årets budget?

Budgeten för år 2016 finns på sidan Kommunens ekonomi > Budget.

Finns det något journummer för kommunalt vatten och avlopp?

Journumret är: + 358 (0) 457 343 5333.

Hur går det för Lemlands kommun ekonomiskt?

Kommunens bokslut finns på sidan Kommunens ekonomi > Bokslut.

Vad kostar till exempel vattenanslutning eller snöplogning?

Alla taxor och avgifter i Lemland finns under Avgifter på startsidan.

Hur tar jag mig från Lemland till Mariehamn och tvärtom?

Tidtabeller för bussanslutningar i Lemland hittar du under Lokaltrafik.
Här finns en länk till Ålandstrafikens tidtabeller.

Vem är räddningschef och hur får man tag på honom?

Mariehamns stad tillhandahåller Lemlands kommun räddningsmyndighet och räddningschef.

Räddningschefen i Mariehamn handhar de uppgifter som ankommer på kommunal räddningschef i Lemlands kommun.

Kontaktuppgifterna hittar du på sidan Brand och räddning.

Hur når jag en speciell tjänsteman på kommunkansliet?

Direktnummer till kommunens anställda finns under kontaktuppgifter på respektive sida samt under Kontakt högst upp på sidan.

Hur ofta behöver man sota?

En gång om året i bostadshus, vart tredje år i fritidsbostäder.

Vilka sitter med i Lemlands styrelse och nämnder?

Alla nämnder finns på sidan förtroendevalda i Lemlands kommun.

Vem är sotare och hur får man tag på honom?

Dag-Ove Johansson är sotare i Lemland och honom kan du nå på mobilen 040 582 5735.

När är kommunkansliet öppet?

Måndag–fredag kl. 09.00–15.00

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax