Vanliga frågor

Här hittar du en översikt av alla vanliga frågor. Du kan även se dem per avdelning genom att navigera till den sida du är intresserad av!

Jag tänker inte sortera mina sopor. Vad gör ni åt det?

Då får du själv föra dina säckar till omlastningsstationen i Bengtsböle.

När har biblioteket öppet?

Tisdagar kl. 09.00–13.00 och kl. 18.00–20.00
Onsdagar kl. 09.00–15.00
Torsdagar kl. 09.00–13.00 och kl. 18.00–20.00

Ovanstående tider gäller helgfria dagar.
Mer info finns på sidan Kultur > Bibliotek.

Vart vänder vi oss för att få mindre skador omsedda, få fästingar borttagna eller dylikt?

Lemland hälso- och sjukvårdsmottagning har hemsjukvård samt läkar- och sjukvårdsmottagning.

Adress: Svedjevägen 17, Sveagården, ingång från västra sidan

Tel. nr: +358 (0)457 526 7340

Telefontid: Vardagar kl. 12.00-13.00

Till Lemlands hälso- och sjukvårdsmottagning hör även Lumparlands hälso- och sjukvårdsmottagning.

Vid brådskande sjukdomsfall kontakta hälsocentralen i Mariehamn eller akuten vid Ålands centralsjukhus på tel. nr. +358 (0)18 5355 (vxl).

Vi bor på Järsö/Nåtö. Hur fungerar avfallshanteringen för oss?

På samma sätt som i övriga Lemland. Ha kompost och sortera allt hushållsavfall i återvinningsstationerna. Där blir hushållen av med det mesta. Resten av hushållsavfallet, t.ex. porslin, vitvaror kan föras kostnadsfritt till Bengtsböle återvinningscentral eller mot uppvisande av Mise-kort till Ödanböle. Mise-kort beställs från Tekniska kansliet.

För den som vill ha hämtning av avfall vänligen kontakta Ålands Renhållnings Ab:
Tel. nr: +358 (0)18 27580

Farligt avfall lämnas till Bengtsböle/Ödanböle eller passa på att lämna i Miljöcontainern som finns placerad på Nåtö några veckor per sommar.

Textil (helt och rent) tas emot hos Emmaus i Mariehamn. Textil sorteras som brännbara sopor vid Bengtsböle återvinningscentral/Ödanböle.

Kan man få familjerådgivning i Lemland?

Kommunen köper tjänster för familjerådgivning från Folkhälsan på Åland r.f. Läs mer på sidan Familjerådgivning.

Vad kan man föra till Bengtsböle? Vad kostar det och vad får man föra dit gratis?

Till Bengtsböle får du kostnadsfritt föra till exempel träavfall, farligt avfall och större mängder av återvinningsbara sopor samt allt hushållsavfall (även säckar med brännbart, möbler, husgeråd). Det som fortfarande kostar är byggavfall samt företagssopor.

Här hittar du mer information om Bengtsböle återvinningscentral.

Hur ansöker man om dagvårdsplats?

Eftersom intagning sker kontinuerligt är det möjligt att lämna in ansökan året om, men ett större antal platser fördelas till hösten då platser frigörs på daghemmen.

Information om dagisplatser finns på sidan Barnomsorg. Ansökningsblankett hittar du här.

Vilka tider håller Bengtsböle omlastningsstation öppet?

Varje helgfri måndag kl. 16.00 - 20.00. Varje helgfri torsdag kl. 18.00 - 20.00.
Lördagar kl. 10.00 - 13.00. Under vinterhalvåret oktober-mars endast första lördagen i månaden.

Vad finns i årets budget?

Budgeten för år 2020 finns på sidan Kommunens ekonomi > Budget

Finns det något journummer för kommunalt vatten och avlopp?

Journumret är: +358 (0) 457 343 5333.

Hur går det för Lemlands kommun ekonomiskt?

Kommunens bokslut finns på sidan Kommunens ekonomi > Bokslut

Vad kostar till exempel vattenanslutning eller snöplogning?

Hur tar jag mig från Lemland till Mariehamn och tvärtom?

Tidtabeller för bussanslutningar i Lemland hittar du under Lokaltrafik.

Här finns en länk till Ålandstrafikens tidtabeller.

Vem är räddningschef och hur får man tag på honom?

Mariehamns stad tillhandahåller Lemlands kommun räddningsmyndighet och räddningschef.

Räddningschefen i Mariehamn handhar de uppgifter som ankommer på kommunal räddningschef i Lemlands kommun.

Kontaktuppgifterna hittar du på sidan Brand och räddning.

Hur når jag en speciell tjänsteman på kommunkansliet?

Direktnummer till kommunens anställda finns under kontaktuppgifter på respektive sida samt under Kontakt högst upp på sidan.

Hur ofta behöver man sota?

En gång om året i bostadshus, vart tredje år i fritidsbostäder.

Vilka sitter med i Lemlands styrelse och nämnder?

Alla nämnder finns på sidan förtroendevalda i Lemlands kommun.

Vem är sotare och hur får man tag på honom?

Dag-Ove Johansson är sotare i Lemland och honom kan du nå på tel. nr. +358 (0)40 582 5735.

När är kommunkansliet öppet?

Måndag–fredag kl. 09.00–15.00

När ska bygglovsansökan vara inlämnad?

Byggnadslovsansökan tas emot kontinuerligt, beslut tas av byggnadsinspektören eller Byggnads- och miljönämnden.

Som regel sammanträder nämnden den tredje tisdagen varje månad kl. 19.00. För att se när nästa möte äger rum kan du gå in på kalendern.

Vem handhar barn- och mödrarådgivningen?

Barnrådgivningen sköts vid Södra Ålands barnrådgivning vid Jomala hälso- och sjukvårdsmottagning, dit du även ska vända dig för att boka en tid:

Tel. nr: +358 (0)18 311 24
Telefontid: Mån och fre kl. 8.15-9.00, tis-tors kl. 12.15-13.00

Adress: Pipsvarvarvägen, AX-22150 Jomala

Mödrarådgivningen vid Södra Ålands mödravård (Jomala, Eckerö, Hammarland, Lemland och Lumparland) sköts på Ålands centralsjukhus, våning 3.

Tel. nr. +358 (0)18 538 517
Telefontid: Mån–tors kl. 12.00–13.00

Vilka regler gäller för byggnadslov?

Regler för byggnadslov hittar du under Bygga & Bo > Byggnadslov.

När skall jag söka om daghemsplats till mitt barn?

När som helst under året men senast fyra månader innan platsen behövs.

Mer information och ansökningsblankett finns på sidan Barnomsorg.

Jag vill stanna hemma med mitt barn längre än jag kan få föräldrapenning. Hur går jag till väga?

Familjer vars barn under tre år som inte nyttjar kommunal barnomsorg eller anstaltsvård kan ansöka om hemvårdsstöd för barn när föräldrapenningsperioden upphört eller hemvårdsstöd för syskon under föräldrapenningsperioden.

Partiellt hemvårdsstöd betalas till vårdnadshavare som förvärvsarbetar och på grund av vård av barn under tre år har en arbetstid om högst 30 timmar per vecka. Partiellt stöd utgör inte hinder för att nyttja kommunal barnomsorgsplats.

Fakta om hemvårdsstöd samt ansökningsblankett hittar du här.

Hur många daghem finns det i Lemland?

Lemlands kommun har två gruppfamiljedaghem, tre daghem i Söderby och ett i Järsö.

Mer information om de olika daghemmen hittar du här.

Vad finns det att göra för ungdomar i Lemland?

Ungdomsråd

Kultur- och fritidsnämnden i Lemlands kommun har tillsatt ett ungdomsråd, som består av fem ungdomar i åldern 12-19 år. Rådet utses för en period på två år, och har som uppgift att befrämja ungdomars deltagande i föreningars och kommunens verksamheter. Den som är intresserad av att veta mer om ungdomsrådet kan kontakta fritidsledaren i Lemlands kommun.

Fritidsaktiviteter våren 2020

Starka barn, åk 1-2,  fredagar kl 12.45-13.45

Torsdagsklubben, åk 3-4, torsdagar kl 13.45-16.30

Tisdagsklubben, åk 5-6, tisdagar kl 14.45-17.00

Sport & lek, åk 3-6, måndagar kl. 13.45-16.00

Kvällsöppet, åk 6-9, tisdagar & torsdagar kl 18.00-21.00

Innebandy, tjejer åk 3-6 tisdagar 17.00-18.00

Läs mer om aktiviterna under Fritidsverksamhet eller kontakta fritidsledaren på tel.nr. +358 (0)457 3799 067.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax