Vacker utsikt med vindmöllor i Lemland
Publicerad: 24 november 2020

Förändringar inom avfallshanteringen

Det har kommit till kommunens kännedom att Transmar/Renhållningen upphör med tjänsten för insamling av avfall i flerfackskärl den 31.12.2020. Detta berör både flerfackskärlen (A+B) samt 2-fack, delade kärl (brännbart/bio) i hela Lemlands kommun. De fastighetsägare som berörs har fått information per brev om saken från entreprenören. Lemlands kommun erbjuder fortsättningsvis avfallsmottagning vid kommunens 27 återvinningsstationer. Kommuninvånare har även möjlighet att avtala direkt med entreprenör om fastighetsnära hämtning.

Under miljöfliken på kommunens webbplats finns mer information om den avfallsservice kommunen erbjuder i Lemland. För tilläggsinformation om avfallshanteringen i kommunen kontakta kommunens byggnadstekniska kansli.

https://www.lemland.ax/miljofragor/avfallshanteringen-allas-ansvar