Vacker utsikt med vindmöllor i Lemland
Publicerad: 7 mars 2022

Förslag till ändring av detaljplan för tomt 2, kvarter 4101, Björkudden, Lemland

Kommunstyrelsen i Lemland beslutade vid sitt sammanträde den 7 februari 2022 att framlägga ett förslag till detaljplaneändring för tomt 2, kvarter 4101, Björkudden, Lemland, jämte detaljplanekarta och planbeskrivning till allmänt påseende under 14 dagar.

Förslaget finns framlagt till allmänt påseende på kommunens elektroniska anslagstavla under tiden 11.3.2022 – 31.3.2022. Under samma tid finns förslaget även tillgängligt på kommunkansliet i Lemland.

Eventuella anmärkningar mot förslaget ska lämnas in skriftligen till kommunstyrelsen under samma tid, d v s senast den 31.3.2022. Anmärkningar kan lämnas per e-post till info@lemland.ax eller per post till:

Kommunstyrelsen i Lemland

Kommungården

Kommunrundan 7

22610 Lemland

Bilagor