Information från barnomsorgen

Barnomsorgen i Lemland vill informera att Lekparken håller stängt terminen ut. Vad det gäller den övriga småbarnspedagogiken i kommunen, vänligen se bifogad information från barnomsorgsledaren.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax