Privatvägsplogning i Lemland

Första snön har kommit, och det finns nu för alla distrikt entreprenörer som meddelat att de erbjuder plogning av privata infarter och vägar!

Uppdaterad kontaktlista,

Med vänlig hälsning

Tekniska kansliet

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax