Bild från Lemströms kanal
Publicerad: 25 januari 2016

Stipender för studeranden utanför landskapet Åland

Tre av Lemlands kommuns inrättade stipendier kan senast den 31 mars 2016 sökas hos kommunstyrelsen i Lemland. Stipendierna om 500 euro / st delas ut till studerande med hemort i Lemland, som under minst två terminer med god framgång bedrivit studier vi utbildningsanstalter utanför landskapet Åland. Läs mer i bilagan!

Bilagor