Folkhälsan logga
Publicerad: 30 augusti 2021

Verksamhet riktad till närståendevårdare

Folkhälsan på Åland ordnar en rad aktiviteter och föreläsningar för närståendevårdare i höst.

Vänligen se bilagorna för ytterligare information!

Bilagor