Verksamhet riktad till närståendevårdare

Folkhälsan logga

Folkhälsan på Åland ordnar en rad aktiviteter och föreläsningar för närståendevårdare i höst.

Vänligen se bilagorna för ytterligare information!

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax