Karta över arbeten i Söderby
Publicerad: 21 oktober 2022

Arbeten med att färdigställa gång- och cykelbanan från branddepån till Lelökområdet

 

På måndag den 24/10 kommer arbeten med färdigställande av gång- och cykelbanan från branddepån upp till Lelökområdet inledas. Berörda områden enligt rödmarkering i bilden. Arbetena förväntas färdigställas under veckan.

I samband med dessa arbeten utförs även reparationsarbete av ytbeläggningen vid infarten till Valborg på Skolvägen. Kortare avstängning av vägavsnittet utförs under arbetets gång. Använd Svedjevägen som omfart enligt behov.

Infart till Smultronbackens parkering för avlämning/hämtning kan påverkas. En infart kommer alltid vara öppen. Var uppmärksam på och följ eventuell tillfällig skyltning

Arbetena utförs nära vägområde, vänligen visa hänsyn och anpassa hastigheten.

Vid frågor, vänligen kontakta Kenneth Rosenberg-Brunila, teknisk chef 018 439 433, eller kenneth.rosenberg-brunila@lemland.ax