Vacker utsikt med vindmöllor i Lemland
Publicerad: 8 augusti 2018

Begränsad framkomlighet längs Lemlandsvägen fr.o.m den 13 augusti - ca 3 veckor framåt

TRAFIKMEDDELANDE 8.8.2018

Begränsad framkomlighet längs LemlandsvägenDen 13 augusti 2018 inleds arbetet med att fräsa upp Lemlandsvägen på sträckan Lemström – Söderby.

Arbetet kommer att orsaka begränsad framkomlighet och trafiken kommer att på en ca 500 meters lång sträcka att regleras med trafikljus och ha en hastighetsbegränsning av 30 km/h. Uppfrästa delsträckor kommer att vara hastighetsbegränsade till 50 km /h.

Arbetet ska utföras inom hela vägarbetsområdet om 6,5 km och beräknas ta ca 3 arbetsveckor i anspråk, inklusive beläggningsarbetet.

Trafikanter uppmanas att reservera extra tid p.g.a. hastighetsbegränsningarna och eventuell köbildning vid trafikljusen.

Kontaktperson:

Entreprenör Jonas Karlsson, tfn: +358 457 5483295.