Budgetseminarium

Välkomna till årets budgetseminarium 9 oktober kl. 19 i Joelsalen (Lemlands grundskolas matsal). Nämnderna presenterar sina verksamhetsmål för år 2020 samt berättar om sina förslag till nya investeringar och annat som rör kommande verksamhetsåret. Kaffeservering!

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax