Vacker utsikt med vindmöllor i Lemland
Publicerad: 24 februari 2021

Covid-19: Uppdaterad information om barnomsorgen

Lämning och hämtning av barn sker på ett tryggt och säkert sätt, där vårdnadshavarna inte uppehåller sig på daghemmet längre än nödvändigt. Om det är möjligt så bör lämningar och hämtningar av barn ske utomhus.

Specialpedagogiken i kommunen pausar sin ambulerande verksamhet till och med den 11 mars. Kontakt med specialläraren görs via e-post eller telefon.

Övriga besök till barnomsorgen, exempelvis för talterapi eller liknande, begränsas och övervägs noga på varje enhet. Eventuella besök sker i enlighet med gällande skyddsrekommendationer och i samråd med föreståndare och barnomsorgsledaren.

Besök till barnomsorgskansliet på kommungården ska förhandsbokas. Förhandsbokning görs via e-post eller telefon.