Vävstol
Publicerad: 7 april 2022

Dags att söka verksamhetsbidrag!

Nu kan föreningar med idrott-, barn och ungdomsverksamhet samt kulturverkamhet söka bidrag hos kommunen.

Läs mer om bidrag för idrott-, barn- och ungdomsverksamhet här!

Läs mer om bidrag för kulturverksamhet här!