Publicerad: 21 augusti 2018

Grundförbättring och ytbeläggning av Byängskroken och del av Haddnäsvägen

Projektet inleds onsdag den 22 augusti 2018.
Arbetet beräknas pågå ca 3 veckor.
Under arbetets gång kommer trafiken att ledas antingen via Byängskroken eller Haddnäsvägen beroende på vilken del det arbetas på.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter detta medför.

Vid ev. frågor kontakta Ålands Schakt Ab tel. 22811.

Tekniska kansliet