Kallelse: Kommunstyrelsen 29.3.2021

Kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde den 29 mars 2021 har publicerats på kommunens elektroniska anslagstavla.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax