Publicerad: 29 juni 2020

Lelök daghemsbygge

Daghemsbygget på Leklök har pågått i några veckor med främst markarbeten och omdragning av vatten och avlopp. Nu avstannar arbetet något under sommarsemestrarna för att sedan återgå till full fart med grundläggningen i augusti. Vi påminner om att området är en byggarbetsplats och därmed förbjudet att vistas på.

Håll utkik på Facebook eller hemsidan efter uppdateringar av byggets framskridande under hösten!