Lelök daghemsbygge

Daghemsbygget på Leklök har pågått i några veckor med främst markarbeten och omdragning av vatten och avlopp. Nu avstannar arbetet något under sommarsemestrarna för att sedan återgå till full fart med grundläggningen i augusti. Vi påminner om att området är en byggarbetsplats och därmed förbjudet att vistas på.

Håll utkik på Facebook eller hemsidan efter uppdateringar av byggets framskridande under hösten!

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax