Vacker utsikt med vindmöllor i Lemland
Publicerad: 12 januari 2023

Meddelande om vattenavstängning som berör boende på Björkudden

I samband med den tidigare meddelade avstängningen som berör Lemland och Lumparland, kommer Lemlands kommun att utföra en omkoppling under fredag morgon den 13/1. Vattnet kommer under arbetet att stängas av för boenden på Björkudden.

Omkopplingen beräknas utföras någon gång mellan klockan 8-12 och vattnet kommer under den perioden stängas av ca 1 timme.

Innan vattnet stängs av,

Tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten.

Se till att alla vattenkranar är stängda.

Stäng av disk- och tvättmaskiner.

När vattnet släpps på igen

Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir grå-vitt då det blandas med luft.

Om en Leakomatic finns installerad kan den behöva resetas efter en vattenavstängning!

Tack!

Våra ledningsarbeten syftar till att trygga en säker leverans av dricksvatten.

Kontakt

Lemlands kommuns fastighetsjour 0457 34 35 333

 

Med vänlig hälsning

Tekniska kansliet