Ny tömningsdag för brännbart & bioavfall i området Järsö

Ålands Renhållning Ab

Vänligen se information från Ålands Renhållning Ab under "bilagor".

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax