Varningsalarmens signaler illustrerade.
Publicerad: 23 september 2022

Prov av varningssignal - Перевірка попереджувального сигналу

Den 28 september klockan 13 kommer den allmänna farosignalen samt signalen för faran över att testas.

För att inte skapa onödig oro vill räddningsmyndigheten i Mariehamn, som även verkar som Lemlands kommuns räddningsmyndighet, informera om varningssignalerna:

 • Den allmänna farosignalen är en stigande och fallande signal som pågår i 60 sekunder.
 • Signalen för faran över är en ihållande ton som är 60 sekunder lång.

Detta är enbart ett prov av signalerna och du behöver inte göra något i samband med testet.

Den första dagen varje månad, klockan 12, testas larmanordningarna med en testsignal vilken är bara 7 sekunder lång.

Informationen finns nedan på ukrainska och ryska.

 

Перевірка попереджувального сигналу

Щоб не створювати зайвого занепокоєння, рятувальна служба місця Марієхамн повідомляє про наступне:

28 вересня о 13:00 відбудеться перевірка сигналів: загальної небезпеки та скасування загальної небезпеки.

 • Сигнал загальної небезпеки - це зростаючий і спадаючий звук, який триває 60 секунд.
 • Сигнал скасування загальної небезпеки – це тривалий тональний звук тривалістю 60 секунд.

Це лише тест, який не повинен викликати жодного занепокоєння у населення.

Які звукові сигнали можна подавати за допомогою пристроїв сигналізації:

 • тестовий сигнал
 • сигнал загальної небезпеки
 • сигнал скасування загальної небезпеки

 

Проверка предупредительного сигнала

Чтобы не создавать лишнего беспокойства, спасательная служба города Мариехамн сообщает о следующем:

28 сентября в 13:00 состоится проверка сигнала общей опасности и отмены сигнала общей опасности.

 • Сигнал общей опасности – это звук, который нарастает и снижается в течение 60 секунд.
 • Сигнал отмены общей опасности – это длительный тональный звук продолжительностью 60 секунд.

Это только проверка и не должна вызывать никакого беспокойства у населения.

Какие звуковые сигналы можно подавать с помощью сигнализации:

 • тестовый сигнал
 • сигнал общей опасности
 • отмена сигнала общей опасности