Kommunernas socialtjänst logga
Publicerad: 4 januari 2021

Socialvården på Åland samordnas 1.1.2021

Socialvården på Åland samlas från och med 1 januari 2021 under ett och samma tak.

Kommunernas socialkanslier förs över till kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst, eller kort och gott KST (tidigare Ålands omsorgsförbund).

KST sköter service inom bland annat:

• Tidigt stöd för barn och familj

• Moderskapsunderstöd

• Barnskydd

• Missbrukarvård

• Faderskapserkännanden

• Våld i nära relationer

• Avtal om vårdnad och umgänge

• Handikappservice

• Medling i äktenskapsfrågor

• Stöd för rörligheten

• Utkomststöd

• Färdtjänst

• Specialomsorg

Fältarna, Tallbacken och Beroendemottagningen blir också delar av KST.

Barnomsorgen (inklusive hemvårdsstödet) och äldreomsorgen kommer fortsättningsvis att ordnas av din hemkommun.

Du som redan är klient inom socialvården behöver inte göra något. Ditt klientskap överförs automatiskt till KST med stöd av lag.

Kontaktuppgifter från och med 1.1.2021

Besöks- och postadress: Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn

Växeln: 532 800

E-post: info@kst.ax

Webbplats: www.kst.ax