Bild från Lemströms kanal
Publicerad: 6 juli 2022

Tekniska sektorn meddelar!

I morgon (torsdag 7 juli) utförs läcksökning på vattenledningsnätet i Järsö- och Nåtöområdet. Med start klockan 9.00 kan korta, lokala, störningar i vattendistributionen förekomma. Läcksökningen planeras klar till klockan 12.00.Betrakta alltid vattenledningen som trycksatt. Efter avstängning kan vattnet vara grumligt, spola tills vattnet är klart. Vid långvarigt problem, vänligen kontakta fastighetsjouren.Vid frågor angående läcksökningen, kontakta fastighetsjouren per telefon 018-349 494.