UPPHANDLING

Avfallshämtning från återvinningsstationer 1.1.2018 - 31.12.2018

Här finner du frågor och svar och nytt uppdaterat förfrågningsunderlag

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax