Inskrivning av nya elever

Barn

Vårdnadshavare till barn som skall gå i Lemlands grundskola får hem ett brev med inskrivningsmaterial i mars månad. I samband med inskrivningen ansöker vårdnadshavarna även om fritidshemsplats. Information om inskrivningen kommer även i de lokala tidningarna samt i Lemlandsnytt.

Järsö/Nåtö

Vårdnadshavare till barn från Järsö/Nåtö skriver in sina barn i Mariehamns stads grundskolor inför årskurs 1. Annons om inskrivningen publiceras i de lokala tidningarna under vecka 6. Inskrivningen görs senast fredag under vecka 9. Vid inskrivning till skolan kan du samtidigt kryssa för anmälan till fritidshemsplats för elever i årskurs ett.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax