Inskrivning av nya elever

Vårdnadshavare till barn som skall gå i Lemlands grundskola får hem ett brev med inskrivningsmaterial i mars månad. I samband med inskrivningen ansöker vårdnadshavarna även om fritidshemsplats. Information om inskrivningen kommer även i de lokala tidningarna samt i Lemlandsnytt.

Järsö/Nåtö

Vårdnadshavare till barn från Järsö/Nåtö skriver in sina barn i Mariehamns stads grundskolor inför årskurs 1. Annons om inskrivningen publiceras i de lokala tidningarna. Inskrivningsblanketten hittar man på Mariehamns stads hemsida.

Nytt inför läsåret 2023 - 2024:

Ansökan om fritidshemsplats, som görs inför varje läsår, görs direkt till föreståndaren vid Lemlands grundskola. Barn från Järsö/Nåtö beviljas plats på fritidshemmet Kråkan. Ansökan om fritidshemsplats hittar du i bilagan nedan!

Kontakt

Annika Karlsson
Skolföreståndare

Rekommenderat