Inskrivning av nya elever till skola och fritidshem

Inskrivning av nya elever

Söderby:

Vårdnadshavare till barn som skall gå i Lemlands grundskola skriver in sitt barn via Wilma om barnet är inskrivet i barnomsorgen. Övriga tar kontakt med skolföreståndaren. Se ytterligare information i bilagan nedan. I samband med inskrivningen ansöker vårdnadshavarna även om fritidshemsplats. Information om inskrivningen kommer även i de lokala tidningarna.

Järsö/Nåtö:

Vårdnadshavare till barn från Järsö/Nåtö skriver in sina barn i Mariehamns stads grundskolor inför årskurs 1. Annons om inskrivningen publiceras i de lokala tidningarna. Inskrivningsblanketten hittar man på Mariehamns stads hemsida.

Ansökan om Fritidshemsplats:

Ansökan om fritidshemsplats, som görs inför varje läsår, görs direkt till föreståndaren vid Lemlands grundskola. Barn från Järsö/Nåtö beviljas plats på fritidshemmet Kråkan. Ansökan om fritidshemsplats hittar du i bilagan nedan.

 

Kontakt

Annika Karlsson
Skolföreståndare

Rekommenderat