Upphandlingar, aktuella

Lemlands kommun begär anbud på två tjänster:

 

Hämtning av återvinningsbart avfall

från 27 återvinningsstationer samt Bengtsböle ÅVC.

Hämtning av brännbart avfall

från 27 återvinningsstationer.

Entreprenadtiden är ett år, 1.1. – 31.12.2024.
Anbuden köparen tillhanda senast onsdagen den 29.11.2023 kl 15.00

 

För anbudshandlingar och tilläggsinformation kontakta tekniska kansliet
tel 349430 eller per e-post:cecilia.aaltonen-lindblom@lemland.ax

 

Byggnads- och miljönämnden