Tekniska nämnden

Nämnden beviljar vattenanslutningar och fungerar som vägnämnd.

Föredragande tjänsteman för nämnden är teknisk chef Andreas Lindbäck och kommunstyrelsens representant i nämnden är Johanna Häggblom.

Ledamöter

Ronny Roos, ordförande
Viktor Hellström, personlig ersättare

Guy Björkqvist, vice ordförande
Tomas Mörn, personlig ersättare

Glenn Karlsson
Jonas Wilhelms, personlig ersättare

Gun Nordqvist-Alm
Majvor Blomqvist, personlig ersättare

Tiina Robertsson
Tiina Uotinen, personlig ersättare

Yvonne Sundbom Korpi
Maiken Poulsen Englund, personlig ersättare

 

Kontakt

Andreas Lindbäck
Teknisk chef (tfntid 9 - 11.30)
Cecilia Häggblom Glandberger
Administratör (tfntid 9-11.30)

Rekommenderat