Tekniska nämnden

Nämnden beviljar vattenanslutningar och fungerar som vägnämnd.

Föredragande tjänsteman för nämnden är teknisk chef Andreas Lindbäck och kommunstyrelsens representant i nämnden är Roger Andersson.

Ledamöter

Robert Williams, ordförande
Johan Malén, personlig ersättare

Joakim Sjögren, vice ordförande
Kenth Söderström, personlig ersättare

Ronny Roos
Anna Janson, personlig ersättare

Gun Holmström
Lenita Nylund, personlig ersättare

Tiina Uotinen
George Janjic, personlig ersättare

Gun Nordqvist-Alm
Majvor Blomqvist, personlig ersättare

Kontakt

Andreas Lindbäck
Teknisk chef (tfntid 9 - 11.30)
Cecilia Häggblom Glandberger
Administratör (tfntid 9-11.30)