Äldreomsorgsnämnden (har upphört fr o m 1.1.2024)

Äldreomsorgsnämnden har dragits in fr o m 1.1.2024 genom kommunfullmäktiges beslut 91 § / 8.11.2023. Den tidigare äldreomsorgsnämndens samlade beslutanderätt enligt stadgor, instruktioner och andra styrande dokument har överförts till kommunstyrelsen.

Rekommenderat