Byggnads- och miljönämnden

Perioden 2020 – 2023

Henrik Olofsson Ordförande 
Titte Törnroth Personlig ersättare
   
Matti Lindholm Vice ordförande 
Niklas Johansson Personlig ersättare 
   
Ledamöter:  
Jonas Wilhelms  
Kenth Söderström Personlig ersättare
   
Erica Scott  
Minna Öberg Personlig ersättare 
   
Agneta Sviberg  
Gabriella Sjöberg Personlig ersättare
   
Anna-Greta Helsing  
Tomas Mörn Personlig ersättare

Nämnden handhar följande ärenden:

  • Beviljar byggnadslov
  • Godkänner byggnadsanmälningar
  • Handhar delgeneralplaneringen (områdesarkitekten)
  • Beviljar tillstånd för enskilda avloppsanläggningar
  • Fastställer namnförslag till enskilda vägar
  • Avfallshantering
  • Miljövård
  • Jord- och skogsbrukslägenheter

Nämnden fungerar som:

  • Renhållningsmyndighet
  • Miljönämnd

Föredragande tjänsteman är byggnads- och miljöinspektören Johan Willstedt.

Kommunstyrelsens representant i nämnden: Roger Andersson.

Nämnden är gemensam med Lumparlands kommun fr o m 1.1.2012.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax