Byggnads- och miljönämnden

Byggnads- och miljönämnden beviljar byggnadslov, godkänner byggnadsanmälningar, delgeneralplaneringen (områdesarkitekten), beviljar tillstånd för enskilda avloppsanläggningar, fastställer namnförslag till enskilda vägar, avfallshantering, miljövård samt jord- och skogsbrukslägenheter.

Föredragande tjänsteman för nämnden är byggnads- och miljöinspektör Johan Willstedt och kommunstyrelsens representant är Susanne Fagerström.

Ledamöter

Matti Lindholm, ordförande
Pia Eriksson, personlig ersättare

Henrik Olofsson, vice ordförande
Thomas Snällström, personlig ersättare

Anna-Greta Helsing
Tomas Mörn, personlig ersättare

Gun Holmström
Nina Bengtsson, personlig ersättare

Jan-Ola Karlsson
Yngve Öst, personlig ersättare

Erika Scott
Minna Öberg, personlig ersättare


 

Kontakt

Johan Willstedt
Byggnads- och miljöinspektör (tfntid 9-11.30)
Cecilia Aaltonen-Lindblom
Administratör (tfntid 9-11.30 måndag-torsdag)

Rekommenderat