Byggnads- och miljönämnden

Byggnads- och miljönämnden beviljar byggnadslov, godkänner byggnadsanmälningar, delgeneralplaneringen (områdesarkitekten), beviljar tillstånd för enskilda avloppsanläggningar, fastställer namnförslag till enskilda vägar, avfallshantering, miljövård samt jord- och skogsbrukslägenheter.

Föredragande tjänsteman för nämnden är byggnads- och miljöinspektör Johan Willstedt och kommunstyrelsens representant är Mathias Sandberg.

Ledamöter

Henrik Olofsson, ordförande
Titte Törnroth, personlig ersättare

Matti Lindholm, vice ordförande
Niklas Johansson, personlig ersättare

Jonas Wilhelms
Kenth Söderström, personlig ersättare

Erica Scott
Minna Öberg, personlig ersättare

Agneta Sviberg
Gabriella Sjöberg, personlig ersättare

Anna-Greta Helsing
Tomas Mörn, personlig ersättare

Kontakt

Johan Willstedt
Byggnads- och miljöinspektör (tfntid 9-11.30)
Cecilia Aaltonen-Lindblom
Administratör (tfntid 9-11.30)