Vanliga frågor om barn och utbildning

När skall jag söka om daghemsplats till mitt barn?

När som helst under året men senast fyra månader innan platsen behövs.

Mer information och ansökningsblankett

Jag vill stanna hemma med mitt barn längre än jag kan få föräldrapenning. Hur går jag till väga?

Familjer vars barn under tre år som inte nyttjar kommunal barnomsorg eller anstaltsvård kan ansöka om hemvårdsstöd för barn när föräldrapenningsperioden upphört eller hemvårdsstöd för syskon under föräldrapenningsperioden.

Partiellt hemvårdsstöd betalas till vårdnadshavare som förvärvsarbetar och på grund av vård av barn under tre år har en arbetstid om högst 30 timmar per vecka. Partiellt stöd utgör inte hinder för att nyttja kommunal barnomsorgsplats.

Fakta om hemvårdsstöd samt ansökningsblankett

Hur många daghem finns det i Lemland?

Lemlands kommun har två gruppfamiljedaghem, tre daghem i Söderby och ett i Järsö.

Information om daghemmen

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax