Vanliga frågor om barn och utbildning

När skall jag söka om daghemsplats till mitt barn?

När som helst under året men senast fyra månader innan platsen behövs. Mer information finns på sidan Barnomsorg.

Jag vill stanna hemma med mitt barn längre än jag kan få föräldrapenning. Hur går jag till väga?

Fakta om hemvårdsstöd samt ansökningsblanketter finns på sidan Social service under Hemvårdsstöd.

Hur många daghem finns det i Lemland?

Lemlands kommun har två gruppfamiljedaghem, tre daghem i Söderby och ett i Järsö. Mer information om de olika daghemmet hittar du under Barn & utbildning.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax