Utställning "Fåglar"

Naturfotoutställningen "Fåglar" av fotografen Tage Fyrqvist visas på Lemlands bibliotek under tiden 21 mars - 25 april. 

Utställningen är en visuell resa in i den fascinerande världen av fåglar genom konstnärliga fotografier. Utställningen presenterar en mångfald av fåglar i sina naturliga miljöer, fångade i ögonblick av flyktighet, skönhet och majestät. Genom noggrant komponerade bilder och skickligt fångade ögonblick, ger utställningen betraktaren en djupare förståelse för fåglarnas mångfald, beteende och levnadssätt. Från majestätiska rovfåglar till små och färgglada sångare, utforskar utställningen den rika variationen av fåglar som bebor våra skogar, ängar, sjöar och himlar. Med varje bild fångad med precision och känslighet, belyser utställningen inte bara fåglarnas skönhet utan också vikten av att bevara deras livsmiljöer för framtida generationer att njuta av och uppskatta.

Vill du också ställa ut? Den kommunala kulturverksamheten utgår ifrån biblioteket och man ordnar omkring fyra utställningar per år. Om du är intresserad av att ha utställning i biblioteket - välkommen att höra av dig till vår bibliotekssekreterare.

Kommunen stöder även föreningsliv och lokala kulturaktörer genom bidrag till föreningar. Välkommen med din ansökan!

Rekommenderat