Vanliga frågor om bygga och bo

Här finns vanliga frågor som rör byggande och boende i Lemland. 

Finns det något journummer för kommunalt vatten och avlopp?

Journumret är: +358 (0) 457 343 5333.

Vad kostar till exempel vattenanslutning eller snöplogning?

Vem är räddningschef och hur får man tag på honom?

Mariehamns stad tillhandahåller Lemlands kommun räddningsmyndighet och räddningschef.

Räddningschefen i Mariehamn handhar de uppgifter som ankommer på kommunal räddningschef i Lemlands kommun.

Kontaktuppgifterna hittar du på sidan Brand och räddning.

Hur ofta behöver man sota?

En gång om året i bostadshus, vart tredje år i fritidsbostäder.

Vem är sotare och hur får man tag på honom?

Dag-Ove Johansson är sotare i Lemland och honom kan du nå på tel. nr. +358 (0)40 582 5735.

När ska bygglovsansökan vara inlämnad?

Byggnadslovsansökan tas emot kontinuerligt, beslut tas av byggnadsinspektören eller Byggnads- och miljönämnden.

Som regel sammanträder nämnden den tredje tisdagen varje månad kl. 19.00. Klicka här för att se när nästa möte äger rum!

Vilka regler gäller för byggnadslov?

Regler för byggnadslov hittar du under Bygga & Bo > Byggnadslov.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax