Kommungården håller stängt den 19 april p.g.a. utbildning

Kommungården håller stängt torsdagen den 19 april på grund av gemensam utbildning.

Vid brådskande ärenden, kontakta kommundirektör Mikael Smeds, mobiltelefon 050 527 8655.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax