Kommunkansliet håller stängt för obokade besök t.o.m. 20.1.2022

Kommunkansliet i Lemland håller stängt för obokade besök åtminstone t.o.m. 20.1.2022 med anledning av det rådande smittoläget. 

Vänligen följ detta vid kontakt med kansliet:

  • Om besök krävs, förhandsboka detta med berörd tjänsteman.
  • Besökare ska använda munskydd och hålla avstånd.
  • Personalen är tillgänglig framförallt per telefon eller e-post (här finns personalens kontaktuppgifter).
  • Ansökningar och andra handlingar kan lämnas in via mina e-tjänster, per e-post, i kommunens postlåda eller brevinkastet vid huvudentrén.

Tack för samarbetet!

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax