Bild från Lemströms kanal
Publicerad: 17 mars 2020

Lemlands kommuns åtgärder med anledning av COVID-19

Regeringen i Finland fastställde under gårdagen riktlinjer för ytterligare åtgärder för att bekämpa det nya coronaviruset i Finland. Syftet med åtgärderna är att skydda befolkningen och trygga samhällets och näringslivets funktion. Riktlinjerna gäller till och med den 13 april 2020. Regeringen i Finland har i samverkan med republikens president konstaterat att undantagsförhållanden råder i landet på grund av coronavirusutbrottet. Lemlands kommun följer kontinuerligt med läget och har beslutat om omfattande åtgärder i enlighet med de nya riktlinjerna under undantagsförhållande.

BARNOMSORGEN

Barnomsorgen håller öppet som vanligt inklusive förskoleundervisningen. Vårdnadshavare som har möjlighet att vårda barnet eller barnen i hemmet ska göra detta. Barn som uppvisar minsta tecken på förkylningssymtom ska stanna hemma tills två friska dagar har passerat. Barn som har varit på resor utanför Åland hänvisas till förhållanden som motsvarar två veckors karantän efter hemkomsten.

Lekparksverksamheten i Söderbyområdet stänger från och med 18.3.2020 till och med 13.4.2020.

SKOLAN

Grundskolan, inklusive fritidshemmet, kommer stänga från och med imorgon, 18.3.2020. Skolan håller stängt till och med 13.4.2020. Under stängningen sker undervisningen på distans. Skolan håller dock öppet för barn i årskurs 1-3 vars föräldrar arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion samt vid behov för elever som fått beslut om särskilt stöd. Föräldrar som anser att de arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion ska omgående kontakta skolföreståndare Tom Logren. Mer information till elever och vårdnadshavare ges på Wilma.

BIBLIOTEK

Kommunens bibliotek stänger från och med 18.3.2020 till och med 13.4.2020. Biblioteket ställer även in samtliga inplanerade evenemang åtminstone under stängningen men det kan bli aktuellt även under en längre tidsperiod.

FRITIDSVERKSAMHET

All fritidsverksamhet i kommunen stänger från och med 18.3.2020 till och med 13.4.2020. Valbohallen inklusive gymmet stänger under samma tidsperiod.

SVEAGÅRDEN OCH HEMSERVICE

Sveagården stänger för besökare åtminstone under perioden 18.3.2020 till och med 13.4.2020. Anhöriga som behöver lämna mediciner till boende på Sveagården gör detta genom att ringa på dörrklockan och överlämna medicinerna till personal på Sveagården. Vi uppmuntrar anhöriga att hålla kontakten med de boende på Sveagården per telefon för att göra besöksförbudet mindre påtagligt.

Samtlig dagverksamhet för äldre ställs in under perioden 18.3.2020 till och med 13.4.2020.

KOMMUNKANSLIET

Kommunkansliet kommer hålla stängt under perioden 18.3.2020 till och med 13.4.2020. Under denna tid måste alla besök förhandsbokas per telefon eller mejl. Endast nödvändiga besök tillåts.

ALLMÄN INFORMATION

Offentliga sammankomster begränsas till 10 personer.

Personer över 70 år förpliktas att undvika kontakter med andra personer och ska inrätta sin vardag till förhållanden som motsvarande karantän. Detta görs för att skydda riskgrupper för att utsättas för smitta. Samtliga uppmuntras att vara behjälpliga med att sprida informationen till den äldre delen av befolkningen. Ta kontakt med anhöriga som är över 70 år och berätta om de nya direktiven. Hör av dig till din granne som är över 70 år och berätta om de nya direktiven. Erbjud dig att hjälpa till med att handla mat och mediciner. Hjälp personer i din närhet och dela med dig av vad du har tillgång till.

Allmänheten rekommenderas att undvika att i onödan vistas på allmänna platser.

FRÅGOR?

Kommundirektör Julia Lindfors

julia.lindfors@lemland.ax

04575957831

Information och riktlinjer uppdateras regelbundet och följer de råd och rekommendationer som utfärdas av ansvariga myndigheter. Var och en har ett ansvar att hålla sig uppdaterad på deras webbplatser:

Ålands hälso- och sjukvård; www.ahs.ax

Ålands landskapsregering; www.regeringen.ax

Institutet för hälsa och välfärd; www.thl.fi