Bild från Lemströms kanal
Publicerad: 21 juni 2016

Semesterstängt på Kommungården!

Allmänna kansliet och byggnads- och tekniska kansliet är SEMESTERSTÄNGT under tiden 18 – 29 juli 2016.

Vid brådskande ärenden, kontakta kommunstyrelsens vice ordförande

Cia Numelin, mobiltelefon 040 749 1133.

Fastighetsskötarnas jourtelefon 0457 343 5333 är bemannad hela sommaren.

Vid brådskande Byggnads- och miljöärenden, kontakta

ordförande Matti Lindholm tel. 050-595 8061.

Vid brådskande Tekniska ärenden, kontakta

ordförande Ronny Roos tel. 040-5368430.

Socialkansliets sommartider 2016:

Socialkansliet är stängt 18 - 22 juli.

Under den perioden sköts akuta barnskydds- och utkomststödsärenden av

Lumparlands socialkansli, telefon 359 022.

 

Vi önskar alla en riktigt trevlig sommar!